Reykjavík
-1°C
ESE

Snapshot 959

Snapshot

Photo by Geir Ólafsson
Reykjavík Pond.

The pond in Reykjavík.