Reykjavík
8°C
SSW

Snapshot 959

Snapshot

Photo by Geir Ólafsson
Reykjavík Pond.

The pond in Reykjavík.